Monday, 1 October 2012

 
 
 

 
 
 
                Program Bacaan Pagi akan dijalankan pada setiap hari Jumaat, jam 7.00 pagi
                hingga 7.30 pagi. Dua orang pengawas di[ilih untuk membimbing murid-murid 5B
              membaca nota bacaan pagi.